معرفی شرکت

مجموعه ما فعال در حوزه ذخیره سازی و پردازش اطلاعات می باشد که با مدیریت با تجربه و در عین حال پویا نیازمند نیروهای پرانرژی و با انگیزه می باشد.