معرفی شرکت

این شرکت یک مجموعه معماری و مهندسی است که در شمال ایران( شهر رامسر) تحت برند هولدینگ هورسان فعال در زمینه ساخت و ساز ، تجارت و بازرگانی می باشد.

آدرس شرکت

هولدینگ: رامسر، خیابان طالقانی