استخدام کارمند اداری

شرح موقعیت شغلی

آشنا به نرم افزارهای اداری و آفیس روابط عمومی بالا ارائه گزارش روزانه هماهنگی جلسات پاسخگویی تلفنی بایگانی اداری تماس تا یک هقته

معرفی شرکت

مرکز جامع مشاوره زمین و املاک

ارسال سریع فایل رزومه