استخدام حسابدار وانباردار

شرح موقعیت شغلی

یک نفر حسابدار خانم مجرد مسلط به نرم افزار هلو

یک نفر انبار دار ترجیحا دارای وسیله نقلیه

معرفی شرکت

شرکت فعال در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

ارسال سریع فایل رزومه