معرفی شرکت

شرکت فعال در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

آدرس شرکت

تهران .توحید کوچه حاج رضایی پلاک 18