معرفی شرکت

حمل و نقل و توزیع بار هوایی تحویل بارهای دریافتی از تهران ، بسته بندی و ارسال بار به تمام نقاط ایران و جهان تفکیک ، تحویل و توزیع مرسولات پست شده هوایی در تهران

آدرس شرکت

فرودگاه مهرآباد - داخل پارکینگ شماره 3 امکان کار در دفتر فرودگاه امام خمینی یا دفتر مطهری