معرفی شرکت

وبسایت جی تیک از جمله وبسایت های خبری در مباحث تکنولوژی روز دنیا می باشد این وبسایت به تازگی شروع به فعالیت کرده است