استخدام حسابدار


شرح موقعیت شغلی

کلیه کارهای مربوط به حقوق و دستمزد ، بیمه، قراردادها،قوانین مالی و اداری ، مالیات و امور مالی دانشجو

معرفی شرکت

تبدیل شدن به اولین دانشگاه کارآفرین از طریق راه اندازی و راهبری کسب وکارهای نوین وپیشتاز در ایران است . تبدیل شدن به اولین مرکزآموزش علمی-کاربردی کارآفرین (اولین دانشگاه کارآفرین )کشور که به خاطر راه اندازی ، مالکیت وتوسعه ی کسب وکارهای استارت آپی ودانش بنیان و ایجاد اشتغال و کارآفرینی پایدار برای دانشجویان و فارغ التحصیلان خود دارای شهرت واعتبار ویژه می باشد . ما در پی آن هستیم تا امکان کاربرد آموزه های کارآفرینی را به طور کامل و دقیق در فضای کسب وکارهایی که خود ایجاد ومدیریت می کنیم ، محقق ساخته و با این صفت در بین ذی نفعان خود شناخته شویم .

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.