استخدام مسئول فنی صنایع غذاییشرح موقعیت شغلی

مسئول فنی صنایع غذایی با مدرک مهدسی صنایع غذایی به صورت تمام وقت صرفا آقا

معرفی شرکت

صنایع غذایی گلیا : تولید ترشیجات شوریجات و مربا

ارسال سریع فایل رزومه