معرفی شرکت

صنایع غذایی گلیا : تولید ترشیجات شوریجات و مربا

آدرس شرکت

شهرکرد شهرک صنعتی شهرکرد فاز 3