معرفی شرکت

مجموعه فنی و بازرگانی گلدتکنیک ، تعمیر و تامین کننده قطعات الکترونیکی محصولات صوتی و تصویری