استخدام اپراتور تولیدشرح موقعیت شغلی

  • کمتر از 36 سال سن

  • اپراتوری دستگاه های تولید

معرفی شرکت

تولید کننده انواع کارت های هوشمند بانکی تماسی، غیرتماسی

ارسال سریع فایل رزومه