معرفی شرکت

شرکت گهر فولاد پیشرو تولید کننده و تامین کننده مواد مصرفی صنعت فولاد

آدرس شرکت

تهران، محدوده جردن