استخدام حسابدار
شرح موقعیت شغلی

کارشناس حسابداری درخصوص ثبت و پیگیری مالی حساب های شرکت با مشتریان

معرفی شرکت

زمینه فعالیت شرکت در خصوص اکسوری لباس می باشد

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.