استخدام سرپرست واحد مالی


شرح موقعیت شغلی

سرپرست امور مالی- تسلط کامل به نرم افزار حسابداری راهکاران و سایر امور حسابداری و حقوق و دستمزد و توانایی مدیریت واحد حسابداری

معرفی شرکت

خدمات مهندسی و طراحی و نظارت پروژه های تولید انتقال و توزیع نیروی برق و صنایع

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.