استخدام منشی

شرح موقعیت شغلی

منشی حرفه ای با تسلط کامل به تایپ و نرم افزارهای اداری (ورد- اکسل)

معرفی شرکت

خدمات مهندسی و طراحی و نظارت پروژه های تولید انتقال و توزیع نیروی برق و صنایع

ارسال سریع فایل رزومه