استخدام کارشناس ارشد ژئوتکنیک
شرح موقعیت شغلی

کارشناس ارشد ژئوتکنیک خانم مسلط به کلیه نرم افزارهای مربوطه جهت دفتر فنی

معرفی شرکت

شرکت عمرانی و معماری

ارسال سریع فایل رزومه