استخدام کارگر مبتدی چاپخانه و صحافی


شرح موقعیت شغلی

جهت تکمیل پرسنل این موسسه در خصوص چاپ و صحافی کارگر مبتدی چاپ آقا و کارگر مبتدی خانم یا آقا جهت صحافی مورد نیاز است

معرفی شرکت

این موسسه در خصوص چاپ و صحافی کتاب های تخصصی دانشجویی فعالیت دارد

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.