معرفی شرکت

این موسسه در خصوص چاپ و صحافی کتاب های تخصصی دانشجویی فعالیت دارد

خیابان کارگر جنوبی پایین تر از چهار راه لشکر خیابان آقا بالا زاده خیابان غفاری پلاک 123