استخدام مهندس کنترل پروژه










شرح موقعیت شغلی

مهندس کنترل پروژه با حداقل 3 سال سابقه کاری در صنایع نفت و پتروشیمی در شرکت های مشاوره

مسلط به نرم افزار مایکروسافت پروجکت ( MSP) و پریماورا

معرفی شرکت

شرکت مشاور وطراحی مهندسی نفت و گاز

ارسال سریع فایل رزومه