معرفی شرکت

مرکز روانشناسی فردوس واقع در غرب تهران ارائه دهنده خدمات روانشناسی از جمله: مشاوره فردی ٬مشاوره زوجی درمان اختلالات ٬ نوروفیدبک ٬ مشاوره کودک و نوجوان ٬ بازی درمانی ٬ روانسنجی و روانپزشکی ٬ مشاوره تحصیلی و...میباشد

غرب تهران