معرفی شرکت

شرکتت صنایع آهنگری فلزکوب از 1381 در زمینه فورج و فورمینگ، قطعات گوناگونی در صنایع مختلف تولید کرده است.

آدرس شرکت

شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان کاوه، نبش کاوه چهارم. پلاک 584