معرفی شرکت

شرکت دانش بنیان خدمات الکترونیک و مخابرات تبریز(ارائه دهنده کارت ویزیت های الکترونیک،کدهای ussd،وب سایت بین المللی و ..)

آدرس شرکت

تبریز تقاطع شهناز پاستور ساختمان آریا طبقه ۳