معرفی شرکت

شرکت فرداد آزمای تکسان طراح بردهای الکترونیکی و کنترلی لوازم خانگی و اتصال لوازم خانگی به شبکه هوشمند و عملا ارتقاء آنها به نسل جدیدی از محصولات لوازم خانگی به اینترنت اشیاء lOT

طراحی، تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی در حوزه لوازم خانگی و lOT