معرفی شرکت

طراحی و تولید کننده قطعات الکترونیکی لوازم خانگی