معرفی شرکت

شرکت فعال در زمینه بازرگانی و تولید مواد شیمایی و قطعات خودرویی

آدرس شرکت

تهران. خیابان آزادی. ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف