معرفی شرکت

شرکت دانش بنیان فناور با داشتن محصولات دانش بنیان در حوزه آموزش و تجارت و بازاریابی , و همچنین با داشتن نیروهای متخصص توانسته سهم چشمگیر خود را در بازار حفظ کند.