معرفی شرکت

فناپ‌سافت، واحد راهکارهای جامع سازمانی فناپ است که به صورت تخصصی به توسعه پلتفرم‌ها و راهکارهای جامع و یکپارچه نرم‌افزاری برای کسب‌وکارهای مقیاس‌بزرگ می‌پردازد