معرفی شرکت

شرکت تولیدی و بازرگانی- در زمینه ی تولید انواع سیستم های تهویه صنعتی، انواع پمپ ها، انواع الکترو موتور های مورد مصرف صنایع مختلف، سیستم های گرمایشی تابشی و تجهیزات مرغداری و ... بر طبق آخرین استانداردهای بین المللی فعالیت دارد. کارخانه شهرک صنعتی پرند