استخدام حسابدار

شرح موقعیت شغلی

آشنا به نرم افزار سپیدار

آشنا به زبان انگلیسی یا فرانسه

معرفی شرکت

شرکت تولیدی و معدنی و بازرگانی مواد معدنی

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.