معرفی شرکت

شرکت تولیدی و معدنی و بازرگانی مواد معدنی

آدرس شرکت

سعدی شمالی - پایین تر از منوچهری کوچه زوارییان بن بست اول بلوک 2 میلاد واحد 2