معرفی شرکت

پس از بررسی و مطالعه دقیق ، تعدادی از مصائب و دغدغه های موجود در مسیر آموزش زبان انگلیسی آشکار شد. ولی یافتن راه حل هایی که تیر خلاصی باشد برای پایان دادن به این تفکر که ما قادر به یادگیری زبان انگلیسی نیستیم ، نیاز به بررسی و کنکاش های جدیدتری داشت. با مطالعه و یافتن سیستم های متفاوت آموزشی و نگاه برون مرزی به چگونگی آموزش زبان انگلیسی در دیگر کشورها و بهره وری از اطلاعات سازمان های آموزش عالی در آموزش زبان دوم ، سیستم آموزشی ESL انتخاب شد. ESL مخفف English as a Second Language می باشد که دارای ویژگیهای منحصر به فردی است. در سیستم ESL کلیت اجتماعی بودن زبان در نظر گرفته می شود.