استخدام کمک حسابدار

شرح موقعیت شغلی

استخدام کمک حسابدار جهت انجام امور مالی شامل سند زدن - بایگانی -تهیه اکسل ارزش افزوده و گزارش فصلی-ارسال لیست بیمه و...

معرفی شرکت

شرکت مهندسی بازرگانی با بیش از 15 سال سابقه اجرای پروژه های برق و نیرورسانی

ارسال سریع فایل رزومه