استخدام مدیر و کارشناس خبره منابع انسانی

شرح موقعیت شغلی

· نوع قرارداد تمام وقت

· حداقل 8 -10سال سابقه کار مرتبط

· آشنایی با روال منابع انسانی در شرکت های پیمانکاری

· تسلط به قوانین اداره کار و تامین اجتماعی

· تسلط کامل به فرآیندهای مصاحبه و جذب و استخدام مدرن و هوشمندانه

· جذب استعداد، حفظ و نگهداری و جانشین پروری

· تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش های اجرایی، آیین نامه و بخش نامه های منابع انسانی

· تعیین شاخص های بررسی عملکرد ،نظارت بر صدور احکام کارگزینی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان

· ایجاد نظام ارتباطی کارکنان و سازمان

· مشارکت و کنترل فرایند نظرسنجی از کارکنان، تحلیل نتایج آن.....

· کنترل استقرار ساختار سازمانی مصوب شده و فرایندهای تدوین شده مبتنی بر آن

· ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان و حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند

· مدیریت فرایند استعفا و ترک سازمان

· انعطاف پذیری در کار

· داشتن انضباط شخصی

معرفی شرکت

انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه تجهیزات بانکی و مخابرات

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.