استخدام مشاور فروش

شرح موقعیت شغلی

مشاوره و فروش با اصناف مختلف

قرارداد هماهنگ شده

معرفی شرکت

باشگاه مشتریان ام وِی بانک پارسیان

ارسال سریع فایل رزومه