معرفی شرکت

هم اکنون اين مجموعه شامل واحد های جداگانه طراحي و اجراي شبکه هاي کامپيوتري ، سخت افزار ، خدمات پشتيباني و تعميرات و نگهداري ،آرشيو الکترونيک و داده آمايي ، نرم افزار، خدمات وب و پهناي باند، ، مشاوره و نظارت بر اجراي طرح هاي انفورماتيکي و تامين نيروي متخصص مي باشد و با گردآوري اين بخشها تحت نامي يکسان سعي در ارائه کامل خدمات IT به سازمان ها و نهادهاي دولتي ، شرکتهاي خصوصي و اشخاص دارد.