معرفی شرکت

شرکت در زمینه تاسیسات برق صنعتی فعالیت دارد و در حال حاضر با فروشگاه های زنجیره ای جانبو قرارداد دارد. کلیه تاسیسات برق صنعتی و سیستم اطفا حریق و نصب دوربین های مدار بسته کلیه فروشگاه های جانبو سراسر کشور به عهده شرکت شریف صنعت ابهر می باشد.

تهران ، شهر قدس ، شهرک صنعتی اسماعیل آباد ، خیابان صنعت یکم ، کوچه حرفه و فن ، پلاک 13