معرفی شرکت

انواع پروتزهای دندانی ویژهٔ هر بیمار ساخته می‌شود. انواع پروتزهای دندانی شامل روکش، دندان مصنوعی و غیره است.

آدرس شرکت

تهران-سیدخندان