معرفی شرکت

شرکت ایده پژوهان اسپادانا یک شرکت دانش بنیان است که در زمینه امنیت اطلاعات و شبکه بر بستر اینترنت و موبایل فعالیت دارد این شرکت واقع در دانشگاه اصفهان و زیر نظر شهرک علمی تحقیقاتی اصفهاندر حال فعالیت است. تیم جوان پویاو خلاق این مجموعه توسعه فردی و شرکتی را در کنار یکدیگر در قالب یک رابطه خانوادگی شکل داده اند و همیشه در این شرکت برای افراد خلاق و سرکشی که م یخواهند استعداد های خود را شکوفا کنند فضای کار وجود دارد

آدرس شرکت

دانشگاه اصفهان مرکز رشد و نوآوری