استخدام ویزیتور پخش مویرگی


شرح موقعیت شغلی

ویزیتور پخش مویرگی محصولات شرکت (فروش به سوپرمارکت ها و ..............)

شوینده های زیست سازگار

معرفی شرکت

تولید و پخش شوینده های زیست سازگار ایکومویست

ارسال سریع فایل رزومه