معرفی شرکت

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) به موجب قانون تاسیس بیمه گری و با مجوز شماره ۴۱۹۸۰۱ بیمــه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، به ثبت رسید و پروانه فعالیت بیمه گری در انواع رشته های بیمه ای را تحت شماره ۴۳۵۴۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.


فرصت های شغلی فعال
تجارت الکترونیک آرمان
کارشناس منابع انسانی 

تجارت الکترونیک آرمان (تهران)

۱۴ روز پیش

تمام وقت، نیمه وقت

تجارت الکترونیک آرمان
برنامه‌نویس اندروید 

تجارت الکترونیک آرمان (تهران)

۱۴ روز پیش

تمام وقت، نیمه وقت