معرفی شرکت

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام) به موجب قانون تاسیس بیمه گری و با مجوز شماره ۴۱۹۸۰۱ بیمــه مرکزی جمهوری اسلامی ایـران در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، به ثبت رسید و پروانه فعالیت بیمه گری در انواع رشته های بیمه ای را تحت شماره ۴۳۵۴۱/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرد.


فرصت های شغلی فعال

فرصت شغلی یافت نشد.


فرصت های شغلی منقضی شده
تجارت الکترونیک آرمان
کارشناس منابع انسانی 

تجارت الکترونیک آرمان (تهران)

۲ ماه پیش

تمام وقت، نیمه وقت

تجارت الکترونیک آرمان
برنامه‌نویس اندروید 

تجارت الکترونیک آرمان (تهران)

۲ ماه پیش

تمام وقت، نیمه وقت