استخدام نسخه پیچ و آرایشی باتجربه


شرح موقعیت شغلی

به اقای نسخه پیچ مومن ومتعهد وبا تجربه جهت نیخه پیچی

شیفت صبح و عصر

به خانم مومن و متعهد و با تجربه جهت فروشنده ارایشی بهداشتی یک شیفت

حقوق و بیمه مطابق با ضوابط انجمن داروسازان

محل داروخانه محدوده چهار راه پارک وی

داشتن ۵ سال سابقه کار داروخانه الزامی است.

رزومه خود

شامل::

اطلاعات کامل هویتی +شهر محل تولد

ادرس محل سکونت

درج ادرس و مدت همکاری با داروخانه های قبلی

معرفی شرکت

داروخانه تازه تاسیس واقع در پارک وی

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.