استخدام دستيار و منشى دندانپزشك
شرح موقعیت شغلی

ترجيحا داراى مدرك دستيارى

روابط عمومى بالا و باهوش

معرفی شرکت

ارائه دهنده كليه خدمات دندانپزشكى

ارسال سریع فایل رزومه