معرفی شرکت

شرکت تجهیزات پزشکی فعال در زمینه صادرات، واردات و تولید تجهیزات پزشکی

تهران، خیابان سهرودی شمالی، خیابان حسینی، کوچه حدادیان، پلاک 19