معرفی شرکت

شرکت توسعه کشاورزی مدرن تولید کننده ماشین آلات کشاورزی استان قزوین - کیلومتر 5 جاده قزوین به بوئین زهرا - بعد از سه راهی قدیم آباد می باشد.