معرفی شرکت

شرکت دنتا پارت با بیش از30 سال سابقه فعالیت در بازار دندان پزشکی ایران شرکت تولیدی و وارداتی در زمینه تجهیزات دندان پزشکی با بیش از 50 نیرو که به صورت مستقیم فعالیت میکنند.