معرفی شرکت

دلتاتک دارای بیش از 10 سال سابقه فروش و اجرای پروژه های نظارتی، امنیتی و اجرای شبکه های کامپیوتری است.