معرفی شرکت

شرکت در زمینه فیلم سازی، تبلیغات، استودیو تصویر و عکاسی در حوزه آموزشی فعالیت دارد.

جردن- خیابان عاطفی غربی - پلاک 85- واحد 7