استخدام حسابدار و حسابرس
شرح موقعیت شغلی

توانمندی های مورد نیاز: مسلط به گزارش گیری های موارد زیر باشد.

حسابداری وحسابرسی

ثبت سندحسابداری

لیست حقوق - دستمزد بیمه

مالیات برحقوق

خریدوفروش فصلی

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات عملکرد

معرفی شرکت

شرکت حسابداری وحسابرسی دقت کارشکیلا، صفرتا صد مالیات بر ارزش افزوده، خریدوفروش فصلی و لیست حقوق ودستمزد بیمه، مالیات و....

ارسال رزومه به این آگهی

این آگهی منقضی شده است و فرصت ارسال رزومه به آن به پایان رسیده است.