معرفی شرکت

تولید کننده رولهای وی پک و دستگاه بیخطرسازی پسماند عفونی

آدرس شرکت

تهران-یوسف آباد